Deconventionering kinesitherapie Multizorg De Vaart

Beste patiënten,

persoonlijke behandeling te bieden. Daarom werken wij steeds individueel, 1 patiënt per keer. Tevens blijven wij ons steeds bijscholen, en zijn al onze kinesisten gespecialiseerd in een bepaald vakdomein.


wijl het Europees gemiddelde 36 euro bedraagt).

1 april 2017, niet toe te treden tot de nieuwe ‘conventie’, die ons éénzijdig opgelegd werd door de overheid. Een overheid die geen rekening houdt met de vraag naar oplossingen door onze beroepsvereniging Axxon.


Wat zijn de gevolgen?

  • verhoging van het ereloon naar 25€ per behandeling (+2€ verplaatsingsvergoeding). Het conventietarief kan enkel gehanteerd worden in bepaalde, door de wet opgelegde, situaties.
  • Helaas 25% minder terugbetaling vanaf 1 mei 2017. De regering heeft er voor gekozen om patiënten wiens behandeling wordt uitgevoerd door een gedeconventioneerde therapeut te bestraffen met minder terugbetaling. Dit besluit is volgens ons in strijd met meerdere grondwettelijke bepalingen en we steunen dan ook vanuit deze praktijk onze beroepsorganisatie die bezig is met juridische stappen te ondernemen om deze onrechtvaardigheid teniet te doen.

Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, kan u steeds bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,

Het Multizorg-team

geschreven op 01 mei 2017 door Geert Bauweraerts

Contact

MultiZorg De Vaart, Kolonel Begaultlaan 3A, 3012 Wilsele